Çocuk endokrin nedir?

Çocuk endokrin bölümü çocuklarda görülen hormon hastalıklarını incelenen bir bölümdür.

Bu bölümün ilgilendiği hastalıklar listesi aşağıdadır:

Böbrek üstü (Adrenal) hastalıkları

 • Adrenal yetmezlik 
 • Konjenital adrenal hiperplazi
 • Cushing sendromu
 • Adrenal tümörler

Büyüme Bozuklukları

 • Boy kısalığı
 • Büyüme hormon eksikliği 
 • Aşırı boy uzaması

Cinsel farklılaşma kusurları

 • Kuşkulu cinsel yapı
 • İnmemiş testis
 • Küçük penis  

Ergenlik (Puberte) hastalıkları

 • Kızlarda
  • Erken ergenlik (Puberte prekoks)
  • Ergenliğin gecikmesi (Puberte tarda)
  • Erken kıllanma (Prematür pubarş)
  • Erken adet görme (Prematür menarş)
  • Erken meme gelişimi (Prematür telarş)
  • Adetle ilgili sorunlar (ağrı, düzensizlik, aşırı kanama vb)
  • Aşırı kıllanma
  • Yumurtalık (over) kistleri
 • Erkeklerde
  • Ergenliğin gecikmesi (Puberte tarda)
  • Penis küçüklüğü
  • Penisin aşırı büyümesi

Hipofiz bezi hastalıkları

 • Hormon eksikliği
 • Hormon fazlalığı

Tiroid bezi hastalıkları 

 • Doğuştan tiroid bezi eksikliği (Konjenital hipotiroidi)
 • Guatr (tiroid bezin büyümesi)
 • Hashimoto tiroidit
 • Bezin fazla çalışması (Hipertirodi)
 • Tiroid bez nodül ve kanserleri

Kemik hastalıkları

 • Rikets (Raşitizm)
 • Kırılgan kemik hastalıkları (Osteogenezis imperfekta)
 • D vitamin eksikliğine bağlı hastalıklar
 • Mermer kemik hastalığı (Osteopetrozis)
 • Kemik yoğunluğunun azalması (Osteoporoz)

Paratiroid bez hastalıkları 

 • Paratiroid bez eksikliği
 • Paratiroid bez fazlalığı 

Su metabolizma hastalıkları

 • Şekersiz diyabet (Diyabetes insipitus)

Şeker metabolizma hastalıkları 

 • Kan şekerinin yüksek olması (Hiperglisemi) 
 • Kan şekerinin düşük olması (Hipoglisemi)
 • Şeker Hastalıkları (Tip 1 Diyabet, Tip 2 Diyabet)
 • Yenidoğan (Neonatal) Diyabeti 
 • İnsülin direnci hastalıkları

Şişmanlık (Obezite)

 • Basit obezite 
 • Hormonal obezite